LIONS CLUBS INTERNATIONAL


Historie :
Lions Clubs International je největší celosvětově působící dobrovolnickou a humanitární asociací. Od založení v roce 1917 doznalo lionské hnutí ve světě takový rozmach, o kterém jeho zakladatelé zejména Melvin Jones, jen snili. Dnes asociace sdružuje cca 45 tisíc klubů po celém světě v nichž se sdružuje cca 1,44 milionu členů ze 197 zemí a geografických oblastí světa.
Tato asociace byla založena ve Spojených státech amerických ve státe Illinois, kde pobliž hlavního města Chicaga, v Oak Brooku je centrála. Je jako jediná dobročinná organizace akreditována u OSN.

Poslání :
Pomáhat potřebným lidem ve svém okolí a toto poslání je neměnné již od vzniku asociace. Lionské hnutí je založeno na dobrovolné a nezištné práci svých členů, kteří svým osobním působením nebo pořádáním akcí zaměřených na získávání finančních prostředků pro handicapované, slabozraké spoluobčany a děti s postižením. Hnutí pomáhá i obětem přírodních katastrof a válek.

Aktivní práce v regionu :
V Rychnově na Kněžnou, v rámci distriktu D122, který sdružuje kluby jak z České tak Slovenské republíky, aktivně působí dámský klub LIONS CLUB DOBROMILA, třetím rokem. Bc. Ivana Skřítecká je také jeho členkou a v současné době i prezidentkou klubu.
Je už tradicí přítomnost na divadelním Jarmarku v Rychnově nad Kněžnou, který se koná vždy na konci prázdnin, dále ná vánočních trzích v kolowratském zámku. Klub pořádá i další zajímavé kulturní akce. Výtěžek z prodeje občerstvení je vždy věnován na konkrétní charitativní účely.
Podporujeme Mateřskou školu na Láni v Rychnově nad Kněžnou, ORION – sdružení rodičů s handicapovanými dětmi, Dětský domov v Potštejně, Stacionář sv. Františka v Rychnově nad Kněžnou a další děti i dospělé, kteří pomoc okolí potřebují.
Svými akcemi podporujeme a budeme i nadále přispívat k dobročinné a charitativní činnosti.

Naše projekty můžete podpořit i Vy. Pomoc handicapovaným dětem i dospělým je neocenitelými přínosem v každé společnosti.