Člen hospodářské komory ČR


AKTUALITY
KONTAKT

NUMEROLOGICKÉ ROZBORY

Všichni máme svá přání a touhy, své představy a cíle. Rádi bychom úspěšně zvládli svůj život. Potřebujeme k tomu však také dotatek síly, sebevědomí a schopnosti prosadit se. Všechny schopnosti máme a o svém životě můžeme svobodně rozhodovat. My sami jsme tvůrci své životní cesty. Každý den se můžeme učit něčemu novému a růst. Ke změně dojde, když se staneme tím, co jsme a ne když se pokoušíme stát tím, čím nejsme.

Klíčem k úspěchu je abychom dokonale poznali své nitro. K tomuto poznání nám také velmi dobře slouží numerologie.

Není možné si představit svět bez čísel, která hrají v našem každodenním životě velmi důležitou roli, ale jen velmi málo lidí si uvědomuje, že čísla vyjadřují jak kvantitu tak kvalitu. Kvalita je charaterizována neviditelnou silou či vibrací, podobnou neviditelnému eletrickému náboji, kdy my můžeme sledovat jejich projevy.

Naše datum narození nevypovídá jen o povahových rysech. Můžeme v něm najít naše schopnosti jak se vyrovnat se světem ve kterém žijeme, o jeho profesních možnostech, fyzických možnostech, zdravotních potížích, problémech v dětství a řadě dalších. Chcete-li dobře porozumět svému nitru, svým dětem, partnerům apod., i vy můžete využít naši nabídku
„Numerologického rozboru“ , který zahrnuje :

- tvorbu numerologické mřížky
- výpočet životního čísla
- výpočet osobních ročních vibrací
- plné a prázdné číselné roviny
- a další rozbor po dohodě

Bc. Ivana Skřítecká připravuje numerologický rozbor, dle žádosti klienta, který je poté vytvářen individuálně pro každého klienta zvlášť a jeho součástí je i osobní konzultace v kanceláři. Rozbory jsou podloženy studiem Bakovy školy numerologie a dalším individuálním studiem oboru, kterému se věnuje více než 5 let.
Kontakt pro objednání :
Mobil: +420 606 62 34 53
Email: iva.skritecka@orlickaseznamka.cz

Poznáním sebe samých můžeme něco změnit a působit tak příznivě na naši rodinu, blízké okolí, město ve kterém bydlíme či působíme a také na naši celou planetu Zemi.